Starostlivosť o deti

Naša škôlka

 • Osvojili sme si rámec pravidiel, ktoré sú zárukou istoty a bezpečia.
 • Dôraz kladieme na zdravie, nutrične vyváženú stravu a harmonický psychofyzický vývin dieťaťa.
 • Stabilnú opateru (nemennosť personálu).
 • Rituály a pravidelný režim dieťatku (nutná potreba v tomto období života).
 • Zábavu, kultúrne vyžitie v podobe divadielka, koncertu, náučnej návštevy.

Strava

 • preferujeme denne BIO ovocie a zeleninu
 • zabezpečujeme pravidelný pitný režim
 • akceptujeme individuálne požiadavky (diéty, alergie, intolerancie)

Hygiena

 • dodržiavame hygienické zásady, ktoré podľa skúsenosti dokážu veľmi pozitívne vplývať na imunitu Vašich detí
 • je samozrejmosťou, že priestory, hračky a pomôcky dennej potreby sú pravidelne dezinfikované

Bezpečnosť

 • je u nás prioritou
 • certifikované hračky
 • nábytok zabezpečený ochrannými prvkami
 • výchova k prevencii úrazov

Poradenstvo

 • poradenstvo v oblasti výchovy
 • prevencia vzniku porúch pozornosti, správania
 • poradenstvo pri riešení “vážnejších problémov”
 • v prípade záujmu vieme odporučiť “užitočnú” literatúru alebo kontakt na ďalších špecialistov (logopéd, psychológ, terapeut, pediater a pod.)