Starostlivosť o deti

Naša škôlka

 • vašim detičkám poskytujeme odbornú starostlivosť,výchovu a vzdelávanie v závislosti od veku dieťaťa, ktoré sú zárukou istoty a bezpečia.
 • dôraz kladieme na zdravie, nutrične vyváženú stravu a harmonický psychofyzický vývin dieťaťa.
 • naše jasličky vytvárajú pre dieťatko príjemné, harmonické prostredie a najdôležitejšie pre nás je aby detičky do našich jasličiek chodili s radosťou
 •  rozvíjame v deťom kreatívnu tvorbu, využívame prvky Montessori pedagogiky a v našom dennom harmonograme sa tiež nachádzajú športovo – tanečné aktivity a hudobná vychova
 • potešenie z pohybu v deťomch rozvíjeme aj pomocou detskej jogy
 • kultúrne naplnenie k nám prinášajú umelci, divadelníci detský speváci
 • spievame a hravou formou si osvojujeme anglický jazyk
 • na našom krásnom priestrannom dvore s preliezkami, hojdačkami, krytou teraskou máme aj mini záhradku, kde s deťmi sadíme a pestujeme našu BIO zeleninku
 • nemennosť personálu

Strava

 • deťom denne podávame BIO ovocie a zeleninu
 • zabezpečujeme pravidelný pitný režim
 • akceptujeme individuálne požiadavky (diéty, alergie, intolerancie)

Hygiena

 • všetky priestory detských jaslí sú denne vyžarované UV germicídnym žiaričom
 • je samozrejmosťou, že priestory, hračky a pomôcky dennej potreby sú pravidelne dezinfikované

Bezpečnosť

 • je u nás prioritou
 • certifikované hračky
 • nábytok zabezpečený ochrannými prvkami
 • výchova k prevencii úrazov

Poradenstvo

 • poradenstvo v oblasti výchovy
 • prevencia vzniku porúch pozornosti, správania
 • poradenstvo pri riešení “vážnejších problémov”
 • v prípade záujmu vieme odporučiť “užitočnú” literatúru alebo kontakt na ďalších špecialistov (logopéd, psychológ, terapeut, pediater a pod.)