O nás

Sme jasličky rodinného typu a ponúkame starostlivosť o deti vo veku 1–4 rôčkov. O Vaše detičky sa postarajú milé, zohraté, skúsené učiteľky s vysokoškolským odborným vzdelaním v odbore sociálnych vied a pedagogiky.

Sme tu pre Vás každý pracovný deň v roku od 7,00 do 17,00 hod.

Dôraz kladieme na potenciál každého dieťatka, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť zodpovedný, samostatný, vzájomne sa rešpektovať, byť nápaditý, tvorivý a dokázať riešiť problém.

Deťom dávame neobmedzené možnosti učiť sa prostredníctvom imaginácie, kreativity, hry a rozhovoru, zatiaľ čo rodičom ponúkame pokoj na duši s vedomím, že o ich dieťa nemôže byť lepšie postarané.

  • Rešpektujeme individualitu detí a snažíme sa byť pozitívnym príkladom v každodenných situáciách.
  • Staráme sa o ne s trpezlivosťou, láskavým prístupom a rešpektom
  • Podnecujeme ich, aby osvojené schopnosti dokázali aplikovať v bežnom živote.
  • Snažíme sa o otvorené a korektné vzťahy s rodičmi, vzájomne sa informovať a pomáhať si spätnou väzbou.