Denný program

7:00 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 15:00 15:00 – 17:00
príchod detí, raňajky,hry, ranná komunita desiata, hygiena,edukačné aktivity,Montessori hry, pohybové a tvorivé aktivity, pobyt vonku hygiena, obed,spánok/relaxácia podľa individuálnych potrieb olovrant, záujmové aktivity,pohybové hry a zábava