Náš deň

7:00 - 9:00

príchod detí, raňajky, hry, ranná komunita

9:00 - 12:00

desiata, hygiena, edukačné aktivity, pobyt vonku

12:00 - 15:00

hygiena, obed, spánok/relaxácia podľa individuálnych potrieb

15:00 - 17:30

olovrant, záujmové aktivity, pohybové hry a zábava